Crnogorska bojanka || CKB, OTP Group

Posebno izdanje za Crnogorsku komercijalnu banku namijenjeno je dječijem kutku koji se nalazi u poslovnicama CKB-a.

Dok stariji završavaju obaveze, djeca će uživati u posebnom izdanju bojanke na čijim stranama se nalaze gotovo svi gradovi gdje CKB posluje, ali i specijalno iznenađenje na srednjim stranama.

A5 format; 16 strana

Pratite nas